مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی تکواندو در کشور

پذیرش و چاپ آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

مهدیه نیک جو دختر تکواندوکار استان تهران

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
آگهی های جدید
آگهی های پیک برتر
آگهی های مجله زیبایی
آگهی های مجله راه زندگی
آگهی های مجله موفقیت
آگهی مجله آشپزی خانواده سبز
آگهی های مجله خانواده سبز
آگهی های مجله روزهای زندگی
آگهی های مجله آرامش
آگهی های روزنامه همشهری
آگهی های مجله ایده آل
آگهی های مجله راز
آگهی های نشریه ماهان
آگهی های مجله سیب سبز
 

کلمات کلیدی :

مهدیه نیک جو

mahdiehnikjoo

mahdieh nikjoo

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی

دختر تکواندوکار استان تهران

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱)

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی

دختر تکواندوکار استان تهران

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱)

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر کمربند مشکی فدراسیون تکواندو

مهدیه نیک جو

سمبل فرم های تکواندو
فرم شماره یک : تگوک ایل جانگ سمبل آسمان ، نور و روشنایی
فرم شماره دو : تگوک ای جانگ سمبل شادی و نشاط
فرم شماره سه : تگوک سام جانگ سمبل آتش
فرم شماره چهار : تگوک ساجانگ سمبل رعد و برق
فرم شماره پنج : تگوک او جانگ سمبل باد
فرم شماره شش : تگوک یوک جانگ سمبل آب
فرم شماره هفت : تگوک چیل جانگ سمبل کوه
فرم شماره هشت : تگوک پال جانگ سمبل زمین
فرم شماره نه : پومسه کوریو سمبل تلاش و کوشش قوم کوریو
فرم شماره ده : پومسه کوم کانگ سمبل الماس
فرم شماره یازده : پومسه ت بک سمبل کوه های مرتفع
فرم شماره دوازده : پومسه پیونگ ون سمبل دشت و صحرا
فرم شماره سیزده : پومسه سیب جین سمبل ده نمونه خلقت
فرم شماره چهارده : پومسه جی ته سمبل تلاش برای بهتر زندگی کردن روی زمین
مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو در ایران
 

فلسفه رنگ های کمربند در تکواندو
کمربند سفید ( پک تی ) صداقت و صلح : نشان دهنده بی گناهی است و در این مرحله نو آموزان هیچ چیزی در مورد تکواندو نمی دانند.
کمربند زرد ( نورانگ تی ) امید و کوشش : نشان دهنده زمینی است که در آن گیاه جوانه می زند و نوآموز در حال شکل گرفتن و یادگیری است.
کمربند سبز ( نوک تی ) دفاع : نشان دهنده این است که گیاه جوانه زده رشد می کند یعنی نوآموز در حال پیشرفت در یادگیری فنون تکواندو است.
کمربند آبی ( چونگ تی ) آرامش : نشان دهنده این است که گیاه در حال رشد به درخت تبدیل شده است، یعنی فنون تکواندو در ورزشکار به حد مطلوب رسیده است.
کمربند قرمز ( هونگ تی ) تهاجم : نشان دهنده خطراست و در این مرحله ورزشکار باید مواظب حریف خود باشد و او را دور نگه دارد.
کمربند قرمز - مشکی پوم : نشان دهنده دانش و مهارت کامل در تکواندو است و بدین معناست که ورزشکار تمام دانش لازم را برای تبدیل شدن به کمربند سیاه بدست آورده اما از نظر سنی شرایط لازم برای بستن کمربند مشکی را ندارد تا زمانی که به سن 15 سالگی برسد وکمربند پوم به معنای کمربند سیاه است.
کمربند سیاه ( هوگ تی ) دنیای ناشناخته : نشان دهنده مهارت کامل در تکواندو است و نشان می دهد که دارنده این مهارت نسبت به تمام ترس ها و بدی ها نفوذ ناپذیر است.
کمربند سیاه دان 1 تا دان 10 : یک تکواندو کار دارای کمربند سیاه، با انجام فرم های تخصصی و حرکات نمایشی طبق جدول زمان بندی به مراحل بالاتر دان دست می یابد. که هر دان با یک خط طلایی روی کمربند مشخص می شود.
 

فاصله زمانی جهت اخذ کمربند های تکواندو
از کمربند زرد تا کمربند سبز دو الی سه ماه به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه )
از کمربند سبز تا کمربند آبی سه الی چهار ماه به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه )
از کمربند آبی تا کمربند قرمز شش ماه تمام به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه )
از کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان 1 نه ماه تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 1، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 1 تا کمربند مشکی دان 2 یکسال تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 2، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 2 تا کمربند مشکی دان 3 دو سال تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 3، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 3 تا کمربند مشکی دان 4 سه سال تمام به بالا (از 14تا زیر18 سال پوم 4، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 4 تا کمربند مشکی دان 5 چهار سال تمام به بالا ( سن از 25 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 5 تا کمربند مشکی دان 6 پنج سال تمام به بالا ( سن از 30 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 6 تا کمربند مشکی دان 7 شش سال تمام به بالا ( سن از 36 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 7 تا کمربند مشکی دان 8 هشت سال تمام به بالا ( سن از 44 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون)
از کمربند مشکی دان 8 تا کمربند مشکی دان 9 نه سال تمام به بالا ( سن از 53 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون
از کمربند مشکی دان 9 تا کمربند مشکی دان 10 در اختیار کمیته فنی و حداقل سن شصت سال به بالا

 

اصطلاحات مهم فرم های تکواندو

فرم شماره یک (تگوگ ایل جانگ) : آره ماکی – مومتونگ جیروگی – مومتونگ آن ماکی – اولگول ماکی .

فرم شماره دو (تگوگ ای جانگ) : آره ماکی – مومتونگ جیروگی- مومتونگ آن ماکی- الگول جیروگی - اولگول ماکی.

فرم شماره سه (تگوگ سام جانگ) : آره ماکی- مومتونگ دو بون جیروگی- هان سون نال موک چیگی – سون نال مومتونگ ماکی

فرم شماره چهار (تگوگ ساجانگ) : سون نال گودورو مومتونگ ماکی – پیون سون کوت سه وو جیروگی – یوپ چاگی – سون نال جیبی پوم موک چیگی – مومتونگ پاکات ماکی – دانگیو جوموک توک چیگی – مومتونگ دو بون جیروگی .

فرم شماره پنج (تگوگ اوجانگ) : آره ماکی- مه جوموک نریو چیگی - مومتونگ آن ماکی- دانگیو جوموک توک چیگی - سون نال مومتونگ پاکات ماکی- پالکوپ دولیو چیگی – الگول ماکی – مومتونگ یوپ جیروگی – یوپ چاگی – پالکوپ پیوجوک چیگی - دانگیو جوموک توک چیگی.

فرم شماره شش (تگوگ یوک جانگ) : آره ماکی- پاکات پالموک مومتونگ ماکی- سوننال الگول پیترو ماکی - الگول دولیوچاگی -الگول پاکات ماکی -آره هیچوماکی-سوننال گودورومومتونگ ماکی-باتانگ سون مومتونگ ماکی.

فرم شماره هفت (تگوگ چیل جانگ) : باتانگ سون مومتونگ ماکی - مومتونگ آن ماکی - سوننال گودورو آره ماکی باتانگ سون مومتونگ ماکی - دانگیو جوموک توک چیگی - بوجوموک - گاوی ماکی - پاکات پالموک مومتونگ هچو ماکی - موروپ چیگی - دوجوموک مومتونگ جه چیو جیروگی - اوتوگورو آره ماکی - دانگ جوموک الگول پاکات چیگی – پبوجوک چاگی - پالکوپ پیوجوک چیگی- سوننال مومتونگ یوپ ماکی- مومتونگ یوپ جیروگی .

فرم شماره هشت (تگوگ پال جانگ) : گودورو پاکات مومتونگ ماکی- مومتونگ بارو جیروگی -دو بال دانگ سانگ آپ چاگی - مومتونگ دو بون جیروگی- مومتونگ باندا جیروگی - سانتول ماکی - دانگیو جوموک توک چیگی - سوننال گودورو مومتونگ ماکی - باتانگ سون مومتونگ ماکی - گودورو آره ماکی - تیو آپ چاگی - پالکوپ دولیو چیگی.
مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو
 

مهدیه نیک جو

mahdieh nikjoo

mahdiehnikjoo

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی

دختر تکواندوکار استان تهران

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱)

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی

دختر تکواندوکار استان تهران

فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱)

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر کمربند مشکی فدراسیون تکواندو

مهدیه نیک جو

خانم مهدیه نیک جو

خردسال ترین تکواندو کار کشور دارای کمربند مشکی دان دو

مهدیه نیک جو دارای کمربند مشکی دان دو تکواندو در کشور

خانم مهدیه نیک جو

خردسال ترین تکواندو کار کشور دارای کمربند مشکی دان دو


خردسال ترین تکواندو کار کشور دارای کمربند مشکی دان دو با موفقیت در آزمون دوره 276 سال 1402

خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندوکار کشور دارای کمربند مشکی دان دو مهدیه نیک جو دختر تکواندوکار استان تهران با موفقیت در آزمون فدراسیون تکواندو عنوان خردسال ترین تکواندو کار کشور را بدست آورد. این دختر تکواندوکار که در سال گذشته به عنوان خردسال ترین دختر تکواندو کار کشور دارای کمربند مشکی دان یک شناخته شده بود امسال هم با درخشش در آزمون دوره ۲۷۶ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران که در مورخ 1402/07/07 درخانه تکواندو پایتخت برگزار شد، موفق به دریافت کمربند مشکی دان دو گردید. و براساس اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی فدراسیون تکواندو به عنوان خردسال ترین تکواندو کار کشور دارای این درجه کمربند می باشد که در این رشته پرطرفدار رزمی و پرافتخار ملی بسیار قابل توجه است. این دختر با استعداد و پرتلاش با کوشش و پشتکار فراوان با فراگیری فرمهای مورد آزمون، تکنیک ها و اصطلاحات تخصصی فرمها پس از آمادگی کامل در آزمون این دوره شرکت کرده و با درخشش بی نظیر موفق به کسب این رده کمربندی تکواندو شده است این موفقیت که در سن ۹ سالگی کسب شده، حاصل بیش از پنج سال تلاش بی وفقه این ورزشکار و حمایت و برنامه ریزی خانواده و اساتید برجسته ملی بوده که جای تقدیر و تشکر فراوان را دارد.

با آرزوی موفقیت برای همه دختران این سرزمین

خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی پوم دو در کشور

کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی هانمادانگ توسط خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو دان دو در کشور

 

هادی ساعی و مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی پوم دو

خانم مهدیه نیک جو
خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی تکواندو پوم 2 ( دان2) در کشور


خردسال ترین تکواندو کار کشور دارای کمربند مشکی پوم2 (دان2) با موفقیت در آزمون دوره276 سال 1402
خردسال ترین دختر تکواندو کار در کشور دارای کمربند مشکی پوم 1 (دان 1) با موفقیت در آزمون دوره 270 سال 1401

خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی دان دو تکواندو

استاد بهنام منتظری و مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی پوم دو
لینک خبری مصاحبه در همشهری آنلاین : http://hamshahrionline.ir/x8cx8

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم۱) در کشور

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم۱) در کشور
دختر تکواندوکار استان تهران به عنوان خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱) در کشور شناخته شده است.
مهدیه نیک جو با درخشش در آزمون دوره ۲۷۰ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1401/07/01 در خانه تکواندو پایتخت برگزار شد، موفق به دریافت کمربند پوم ۱ (مشکی دان ۱) گردیده و مطابق بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو به عنوان خردسال ترین دختر کشور دارای این رده کمربند می باشد که در این رشته پرطرفدار ورزشی رزمی، رکورد جالب توجهی است.
این دختر با استعداد، ورزش تکواندو را در سن ۴ سالگی و در باشگاه تخصصی جاهد زیر نظر اساتید برجسته ملی شروع کرده و در سن ۷ سالگی موفق به دریافت کمربند قرمز تکواندو شده است. این ورزشکار در حالی که فقط ۸ سال داشته پس از آمادگی کامل در آزمون ارتقاء كمربند فدراسیون تکواندو شرکت نموده و پس از پشت سر گذاشتن تمامی مراحل آزمون، موفق به دریافت کمربند پوم ۱ گردیده است.

با آرزوی موفقیت برای همه دختران این سرزمین

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

mahdiehnikjoo

مهدیه نیک جو

mahdiehnikjoo

mahdieh nikjoo

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو در کشور

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم۱) در کشور
دختر تکواندوکار استان تهران به عنوان خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱) در کشور

با آرزوی موفقیت برای همه دختران این سرزمین

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو در کشور

مهدیه نیک جو

خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو در کشور

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم۱) در کشور
دختر تکواندوکار استان تهران به عنوان خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم ۱) در کشور

با آرزوی موفقیت برای همه دختران این سرزمین

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

مهدیه نیک جو
مسابقات قهرمانی هانمادانگ

مدال طلای خانم مهدیه نیک جو در مسابقات قهرمانی هانمادانگ

خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندوکار کشور دارای کمربند مشکی دان دو موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی هانمادانگ استان تهران در سال 1402 شدند

کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی هانمادانگ توسط خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو دان دو در کشور

 

تکواندو چیست

یک ورزش رزمی مدرن محسوب می شود که با تلاش استادان هنرهای رزمی کره جنوبی پایه گذاری شده است. تکواندو ورزش ملی کره جنوبی و پر طرفدارترین ورزش رزمی جهان می باشد و دارای بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزش های رزمی در سراسر دنیا است و به سلطان ضربات پا مشهوراست. ضربات پا در تکواندو بسیار سرعتی و در مقایسه با دیگر ورزش های رزمی، دارای تنوع زیادی است. البته در این هنر بسیار زیبای رزمی از اعضای دیگر بدن مانند دست (برای ضربه مشت، دفاع و هل دادن حریف) استفاده می شود و هر قسمت دست ضربه و دفاع بخصوصی را به نمایش می گذارد.
رده بندی کمربند های تکواندو "سفید"، "زرد"، "سبز"، " آبی"، "قرمز" و "مشکی دان 1 الی مشکی دان 10 " می باشد.
معنی کلمه تکواندو :
"ت" به معنی ضربه زدن، دفاع کردن، تخریب و شکست اجسام با پا
"کوان" به معنی ضربه زدن، دفاع کردن، تخریب و شکست اجسام با دست
"دو" به معنی تلفیق روش ها و تکنیک های دست و پا
ورزش رزمی تکواندو دارای بخش های ذیل است :
1- کیورگی : مبارزه
2- پومسه یا فرم : اجرای حرکات نمایشی
3- هانمادانگ : حرکات رکوردی و نمایشی و شکستن اجسام سخت
4- دفاع شخصی در تکواندو
تکواندو بیشتر برای آرامش روح و روان و تمرکز است و جنبه خشنی ندارد. تکواندو 60 درصد با پا و 40 درصد با دست است و بیشترین ضربات با پا انجام می شود.
فدراسیون جهانی تکواندو در سال 1973 تاسیس و در همان سال اولین دوره رقابت های قهرمانی جهان برگزار شد. ورزش رزمی تکواندو به دلیل برخورداری از اصول و قوانین دقیق و علمی، سطح بالای تکنیک و رعایت اصول کامل ایمنی، در مدت کوتاه مورد توجه و استقبال قرار گرفته و به عنوان ورزش رسمی و ثابت المپیک، پذیرفته شده است.

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر کمربند مشکی فدراسیون تکواندو
mahdiehnikjoo mahdieh nikjoo
مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو در کشور
مهدیه نیک جو فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

لینک خبری مصاحبه در همشهری آنلاین : http://hamshahrionline.ir/x8cx8

لینک کلیدی :
مهدیه نیک جو  خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو  فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران  خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو  مهدیه نیک جو  دختر دارای کمربند مشکی تکواندو  خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو  مهدیه نیک جو  ورزش تکواندو  رنگ های کمربند در تکواندو  سمبل فرم های تکواندو  اصطلاحات کاربردی در تکواندو  مهدیه نیک جو  هادی ساعی  هادی ساعی و مهدیه نیک جو  خردسال ترین تکواندوکار ایران  خردسال ترین تکواندوکار دارای کمربند مشکی دان دو  استاد بهنام منتظری  خانم مهدیه نیک جو
کلمات کلیدی :
خانم مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندوکار کشور دارای کمربند مشکی دان دو مهدیه نیک جو دختر تکواندوکار استان تهران با موفقیت در آزمون فدراسیون تکواندو عنوان خردسال ترین تکواندو کار کشور را بدست آورد. این دختر تکواندوکار که در سال گذشته به عنوان خردسال ترین دختر تکواندو کار کشور دارای کمربند مشکی دان یک شناخته شده بود امسال هم با درخشش در آزمون دوره ۲۷۶ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران که در مورخ 07/۰۷/1402 درخانه تکواندو پایتخت برگزار شد، موفق به دریافت کمربند مشکی دان دو گردید . مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو پوم۱ در کشور مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو پوم۱ در کشور دختر تکواندو کار استان تهران به عنوان خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو پوم۱ در کشور شناخته شده است مهدیه نیک جو با درخشش در آزمون دوره ۲۷۰ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1401/07/01 در خانه تکواندو پایتخت برگزار شد موفق به دریافت کمربند پوم ۱ مشکی دان ۱ گردیده و مطابق بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو به عنوان خردسال ترین دختر کشور دارای این رده کمربند می باشد که در این رشته پرطرفدار ورزشی رزمی رکورد جالب توجهی است این دختر با استعداد ورزش تکواندو را در سن ۴ سالگی و در باشگاه تخصصی جاهد زیر نظر اساتید برجسته ملی شروع کرده و در سن ۷ سالگی موفق به دریافت کمربند قرمز تکواندو شده است این ورزشکار در حالی که فقط ۸ سال داشته پس از آمادگی کامل در آزمون ارتقاء كمربند فدراسیون تکواندو شرکت نموده و پس از پشت سر گذاشتن تمامی مراحل آزمون موفق به دریافت کمربند پوم ۱ گردیده است مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو فاصله زمانی جهت اخذ کمربند های تکواندو از کمربند زرد تا کمربند سبز دو الی سه ماه به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه ) از کمربند سبز تا کمربند آبی سه الی چهار ماه به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه ) از کمربند آبی تا کمربند قرمز شش ماه تمام به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه ) از کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان 1 نه ماه تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 1، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )  از کمربند مشکی دان 1 تا کمربند مشکی دان 2 یکسال تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 2، پس از قبولی در آزمون فدراسیون ) از کمربند مشکی دان 2 تا کمربند مشکی دان 3 دو سال تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 3، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )از کمربند مشکی دان 3 تا کمربند مشکی دان 4 سه سال تمام به بالا (از 14تا زیر18 سال پوم 4، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )از کمربند مشکی دان 4 تا کمربند مشکی دان 5 چهار سال تمام به بالا ( سن از 25 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )از کمربند مشکی دان 5 تا کمربند مشکی دان 6 پنج سال تمام به بالا ( سن از 30 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون ) از کمربند مشکی دان 6 تا کمربند مشکی دان 7 شش سال تمام به بالا ( سن از 36 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون ) از کمربند مشکی دان 7 تا کمربند مشکی دان 8 هشت سال تمام به بالا ( سن از 44 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون) از کمربند مشکی دان 8 تا کمربند مشکی دان 9 نه سال تمام به بالا ( سن از 53 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون از کمربند مشکی دان 9 تا کمربند مشکی دان 10 در اختیار کمیته فنی و حداقل سن شصت سال به بالا فلسفه رنگ های کمربند در تکواندو کمربند سفید ( پک تی ) صداقت و صلح : نشان دهنده بی گناهی است و در این مرحله نو آموزان هیچ چیزی در مورد تکواندو نمی دانند. کمربند زرد ( نورانگ تی ) امید و کوشش : نشان دهنده زمینی است که در آن گیاه جوانه می زند و نوآموز در حال شکل گرفتن و یادگیری است. کمربند سبز ( نوک تی ) دفاع : نشان دهنده این است که گیاه جوانه زده رشد می کند یعنی نوآموز در حال پیشرفت در یادگیری فنون تکواندو است. کمربند آبی ( چونگ تی ) آرامش : نشان دهنده این است که گیاه در حال رشد به درخت تبدیل شده است، یعنی فنون تکواندو در ورزشکار به حد مطلوب رسیده است. کمربند قرمز ( هونگ تی ) تهاجم : نشان دهنده خطراست و در این مرحله ورزشکار باید مواظب حریف خود باشد و او را دور نگه دارد. کمربند قرمز - مشکی پوم : نشان دهنده دانش و مهارت کامل در تکواندو است و بدین معناست که ورزشکار تمام دانش لازم را برای تبدیل شدن به کمربند سیاه بدست آورده اما از نظر سنی شرایط لازم برای بستن کمربند مشکی را ندارد تا زمانی که به سن 15 سالگی برسد وکمربند پوم به معنای کمربند سیاه است. کمربند سیاه ( هوگ تی ) دنیای ناشناخته : نشان دهنده مهارت کامل در تکواندو است و نشان می دهد که دارنده این مهارت نسبت به تمام ترس ها و بدی ها نفوذ ناپذیر است.کمربند سیاه دان 1 تا دان 10 : یک تکواندو کار دارای کمربند سیاه، با انجام فرم های تخصصی و حرکات نمایشی طبق جدول زمان بندی به مراحل بالاتر دان دست می یابد. که هر دان با یک خط طلایی روی کمربند مشخص می شود. هادی ساعی استاد بهنام منتظری مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

تکواندو در ایران

ورزش تکواندو در سال 1347 به ایران وارد شد و در سال 1349 اولین کلاس آموزشی در ایران شکل گرفت. اولین حضور بین المللی تکواندو ایران، مسابقات قهرمانی جهان درسئول کره جنوبی سال 1975 بود که تیم ایران موفق به کسب یک مدال برنز توسط حسین بدیع زاده در وزن چهارم شد.
درخشان ترین حضور ایران در عرصه بین المللی، جام جهانی لیون در سال 2000 بود که تیم ایران موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش تکواندو با پشت سر نهادن کره جنوبی به مقام قهرمانی جهان دست یابد. افتخارات تکواندو در عرصه جهانی ، المپیک و بازی های آسیایی باعث شده که این ورزش در کنار وزنه برداری و کشتی با اهمیت ترین رشته ورزشی در ایران باشد . نخستین مدال های طلای ایران در رقابت های قهرمانی جهان توسط آقای مجید افلاکی و آقای هادی ساعی در سال 1999 بدست آمد.
هادی ساعی درخشان ترین چهره تاریخ تکواندو ایران بوده که علاوه بر کسب چندین مدال طلا در رقابت های قهرمانی جهان، موفق به کسب نخستین مدال طلای تکواندو ایران در المپیک شد. او با کسب دو نشان طلا و یک برنز در بازی های المپیک، پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در تمامی ادوار این بازی ها است.
در بخش بانوان خانم کیمیا علیزاده در بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ در کلاس وزن ۵۷ کیلوگرم زنان برنده مدال برنز شد. وی نخستین زن ایرانی است که در تاریخ ورزش ایران در بازی‌های تکواندو المپیک، برنده مدال شده‌است.
ویژگی ورزشکاران حرفه ای
 از عزت نفس و اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردار هستند.
 در هر شرایطی جهت پیشرفت خودشان ، "تلاش" می کنند.
 تمام زندگی یک ورزشکار حرفه ای، بر مبنای ورزش و قهرمانی است.
 مدیریت زمان برای استراحت، تمرین و تغذیه دارند.
 بلافاصله بعد از مسابقات تمرینات خود را قطع نمی کنند.
 متعهد، با انگیزه و مسئولیت پذیر هستند.
 انتظار قهرمانی بدون چالش و موانع را ندارند.
 ورزشکاران حرفه ای پشتکار داشته و " عملگرا " هستند.
 هدف گذاری در زندگی و ورزش دارند. معلوم بودن "هدف " نقطه شروع همه موفقیت ها است.
 ورزشکاران حرفه ای تا به هدفشان نرسند از آن دست بر نمی دارند.
 از امکانات و تجهیزاتی که در دسترس دارند به طور فوق العاده استفاده می کنند.
 توانایی مقاومت و رشد در برابر مشکلات را دارند.
 ورزشکاران حرفه ای صبور هستند و هرگز تسلیم نمی شوند.

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

فلسفه رنگ های کمربند در تکواندو

فلسفه رنگ های کمربند در تکواندو

کمربند سفید ( پک تی ) صداقت و صلح : نشان دهنده بی گناهی است و در این مرحله نو آموزان هیچ چیزی در مورد تکواندو نمی دانند.

کمربند زرد ( نورانگ تی ) امید و کوشش : نشان دهنده زمینی است که در آن گیاه جوانه می زند و نوآموز در حال شکل گرفتن و یادگیری است.

کمربند سبز ( نوک تی ) دفاع : نشان دهنده این است که گیاه جوانه زده رشد می کند یعنی نوآموز در حال پیشرفت در یادگیری فنون تکواندو است.

کمربند آبی ( چونگ تی ) آرامش : نشان دهنده این است که گیاه در حال رشد به درخت تبدیل شده است، یعنی فنون تکواندو در ورزشکار به حد مطلوب رسیده است.

کمربند قرمز ( هونگ تی ) تهاجم : نشان دهنده خطراست و در این مرحله ورزشکار باید مواظب حریف خود باشد و او را دور نگه دارد.

کمربند قرمز - مشکی پوم : نشان دهنده دانش و مهارت کامل در تکواندو است و بدین معناست که ورزشکار تمام دانش لازم را برای تبدیل شدن به کمربند سیاه بدست آورده اما از نظر سنی شرایط لازم برای بستن کمربند مشکی را ندارد تا زمانی که به سن 15 سالگی برسد وکمربند پوم به معنای کمربند سیاه است.

کمربند سیاه ( هوگ تی ) دنیای ناشناخته : نشان دهنده مهارت کامل در تکواندو است و نشان می دهد که دارنده این مهارت نسبت به تمام ترس ها و بدی ها نفوذ ناپذیر است.

کمربند سیاه دان 1 تا دان 10 : یک تکواندو کار دارای کمربند سیاه، با انجام  فرم های تخصصی و حرکات نمایشی طبق جدول زمان بندی به مراحل بالاتر دان دست می یابد. که هر دان با یک خط طلایی روی کمربند مشخص می شود.

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

مهدیه نیک جو دارای کمربند مشکی تکواندو

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر
دارای کمربند مشکی تکواندو (پوم۱) در کشور
دختر تکواندو کار استان تهران به عنوان خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو
مهدیه نیک جو با درخشش در آزمون دوره ۲۷۰ فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

mahdieh nikjoo
mahdieh nikjoo

فاصله زمانی جهت اخذ کمربند های تکواندو

از کمربند زرد تا کمربند سبز دو الی سه ماه به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه )
از کمربند سبز تا کمربند آبی سه الی چهار ماه به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه )
از کمربند آبی تا کمربند قرمز شش ماه تمام به بالا ( طبق نظر استاد و مربی باشگاه )
از کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان 1 نه ماه تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 1، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 1 تا کمربند مشکی دان 2 یکسال تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 2، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 2 تا کمربند مشکی دان 3 دو سال تمام به بالا ( زیر 15 سال پوم 3، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 3 تا کمربند مشکی دان 4 سه سال تمام به بالا (از 14تا زیر18 سال پوم 4، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 4 تا کمربند مشکی دان 5 چهار سال تمام به بالا ( سن از 25 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 5 تا کمربند مشکی دان 6 پنج سال تمام به بالا ( سن از 30 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 6 تا کمربند مشکی دان 7 شش سال تمام به بالا ( سن از 36 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون )
از کمربند مشکی دان 7 تا کمربند مشکی دان 8 هشت سال تمام به بالا ( سن از 44 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون)
از کمربند مشکی دان 8 تا کمربند مشکی دان 9 نه سال تمام به بالا ( سن از 53 سال به بالا ، پس از قبولی در آزمون فدراسیون
از کمربند مشکی دان 9 تا کمربند مشکی دان 10 در اختیار کمیته فنی و حداقل سن شصت سال به بالا
 

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

سمبل فرم های تکواندو

فرم شماره یک : تگوک ایل جانگ سمبل آسمان ، نور و روشنایی
فرم شماره دو : تگوک ای جانگ سمبل شادی و نشاط
فرم شماره سه : تگوک سام جانگ سمبل آتش
فرم شماره چهار : تگوک ساجانگ سمبل رعد و برق
فرم شماره پنج : تگوک او جانگ سمبل باد
فرم شماره شش : تگوک یوک جانگ سمبل آب
فرم شماره هفت : تگوک چیل جانگ سمبل کوه
فرم شماره هشت : تگوک پال جانگ سمبل زمین
فرم شماره نه : پومسه کوریو سمبل تلاش و کوشش قوم کوریو
فرم شماره ده : پومسه کوم کانگ سمبل الماس
فرم شماره یازده : پومسه ت بک سمبل کوه های مرتفع
فرم شماره دوازده : پومسه پیونگ ون سمبل دشت و صحرا
فرم شماره سیزده : پومسه سیب جین سمبل ده نمونه خلقت
فرم شماره چهارده : پومسه جی ته سمبل تلاش برای بهتر زندگی کردن روی زمین

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو در ایران

اسامی اعضای بدن ، اصطلاحات کاربردی در تکواندو

موم : بدن      موری : پیشانی       نون : چشم       کو : بینی       ایپ : دهان        توک : چانه

کی : گوش         موک : گردن       کاسوم : سینه      هوری : کمر       اوکی : کتف        پال : بازو

پالکوپ : آرنج      پالموک : ساعد     سون : دست     سون دونگ : پشت دست     سون موک : مچ دست

سون کوت : نوک انگشتان دست    سون نال : تیغه خارجی دست    سون نال دونگ : تیغه داخلی دست

باتانگ سون : پاشنه کف دست           میت پالموک : روی ساعد           آن پالموک : داخل ساعد

پاکات پالموک : خارج ساعد          جوموک : مشت          آپ جوموک : جلوی مشت

دونگ جوموک : روی مشت        مه جوموک : نرمی مشت        داری : ساق پا

بال : پا از مچ به پایین           موروپ : زانو           بال موک : مچ پا

بال دونگ : روی پا             بال کوت : نوک انگشتان پا            بال نال : تیغه پا

چوک : انحنای کف پا              آپ جوک : سینه پا           دیت چوک : زیر پاشنه پا

آره : پایین                   مومتونگ : وسط                     اولگول : بالا

یوپ : پهلو                          دیت : پشت                             آپ : جلو

اورن : راست                           ون : چپ                           تیو : پرش

چاگی : ضربات پا            چیگی : ضربات دست           چاریوت : خبر دار ایستادن

چونبی : آماده باش                   کیونگ ره : احترام                   شی جاک : شروع

کالیو : قطع              دو بون : دوتایی           باندا : موافق             بارو : مخالف

گودورو : با پشتیبان                                                           اوتوگورو : ضربدری

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

اصطلاحات مهم فرم های تکواندو

 
فرم شماره یک
(تگوگ ایل جانگ) : آره ماکی – مومتونگ جیروگی – مومتونگ آن ماکی – اولگول ماکی .

فرم شماره دو
(تگوگ ای جانگ) : آره ماکی – مومتونگ جیروگی- مومتونگ آن ماکی- الگول جیروگی - اولگول ماکی.

فرم شماره سه
(تگوگ سام جانگ) : آره ماکی- مومتونگ دو بون جیروگی- هان سون نال موک چیگی – سون نال مومتونگ ماکی

فرم شماره چهار
(تگوگ ساجانگ) : سون نال گودورو مومتونگ ماکی – پیون سون کوت سه وو جیروگی – یوپ چاگی – سون نال جیبی پوم موک چیگی – مومتونگ پاکات ماکی – دانگیو جوموک توک چیگی – مومتونگ دو بون جیروگی .

فرم شماره پنج
(تگوگ اوجانگ) : آره ماکی- مه جوموک نریو چیگی - مومتونگ آن ماکی- دانگیو جوموک توک چیگی - سون نال مومتونگ پاکات ماکی- پالکوپ دولیو چیگی – الگول ماکی – مومتونگ یوپ جیروگی – یوپ چاگی – پالکوپ پیوجوک چیگی - دانگیو جوموک توک چیگی.

فرم شماره شش
(تگوگ یوک جانگ) : آره ماکی- پاکات پالموک مومتونگ ماکی- سوننال الگول پیترو ماکی - الگول دولیوچاگی -الگول پاکات ماکی -آره هیچوماکی-سوننال گودورومومتونگ ماکی-باتانگ سون مومتونگ ماکی.

فرم شماره هفت
(تگوگ چیل جانگ) : باتانگ سون مومتونگ ماکی - مومتونگ آن ماکی - سوننال گودورو آره ماکی باتانگ سون مومتونگ ماکی - دانگیو جوموک توک چیگی - بوجوموک - گاوی ماکی - پاکات پالموک مومتونگ هچو ماکی - موروپ چیگی - دوجوموک مومتونگ جه چیو جیروگی - اوتوگورو آره ماکی - دانگ جوموک الگول پاکات چیگی – پبوجوک چاگی - پالکوپ پیوجوک چیگی- سوننال مومتونگ یوپ ماکی- مومتونگ یوپ جیروگی .

فرم شماره هشت
(تگوگ پال جانگ) : گودورو پاکات مومتونگ ماکی- مومتونگ بارو جیروگی -دو بال دانگ سانگ آپ چاگی - مومتونگ دو بون جیروگی- مومتونگ باندا جیروگی - سانتول ماکی - دانگیو جوموک توک چیگی - سوننال گودورو مومتونگ ماکی - باتانگ سون مومتونگ ماکی - گودورو آره ماکی - تیو آپ چاگی - پالکوپ دولیو چیگی.

مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

اصطلاحات مهم فرم های تکواندو

 
فرم شماره 9
( پومسه کوریو )
تونگ میلگی چونبی سوگی – گودوروسوننال مومتونگ یوپ ماکی –کودوپ یوپ چاگی – هان سوننال پاکات موک چیگی-سوننال اره ماکی -آگوم سون کال جه بی–موروپ کوککی- آن پالموک مومتونگ هچو ماکی جوموک پیوجوک جیروگی –باتانگ سون نولو ماکی –پالکوپ یوپ چیگی سوننال پاکات یوپ ماکی– پیون سون کوت اره جه چیو جیروگی– سوننال موک چیگی – مه جوموک پیوجوک نریوچیگی.

موارد آزمون تکواندو دان 1 و 2
پوم و مشکی دان 1 :
1- زمینی
مستقیم : 1- آپ چاگی 2- دولیوچاگی 3- یوپ چاگی 4- بانده دولیو چاگی
چرخشی :1- موم دولیو دیت چاگی2-موم دولیو یوپ چاگی – موم دولیو بانده دولیوچاگی
2- پرشی
مستقیم : 1- تیوآپ چاگی2- تیودولیو چاگی 3- تیویوپ چاگی
چرخشی: 1-تیوموم دولیو دیت چاگی 2- تیو موم دولیو بانده دولیوچاگی (هوریوچاگی)
پوم و مشکی دان 2 :
1- زمینی
مستقیم : آهسته و تعادلی ( آپ چاگی ، دولیوچاگی،یوپ چاگی، دیت چاگی )
چرخشی:1- مومدولیو دیت چاگی 2- مومدولیو یوپ چاگی3- هوریو چاگی
2- پرشی
مستقیم : 1-تیوآپچاگی 2-تیودولیوچاگی 3-تیویوپ چاگی 4-دوبالدانگ سانگ آپچاگی
چرخشی:1- تیومومدولیو دیت چاگی 2- تیوهوریو چاگی 3-فیلیپینی 4-دوبالدانگ سانگ دیچاگی


مهدیه نیک جو خردسال ترین دختر دارای کمربند مشکی تکواندو

مدال طلای مهدیه نیک جو
دختر کمربند مشکی در ایران
دختر تکواندو کار ایرانی
گواهینامه تکواندو در ایران
 
www.noandish-ad.com
مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی پوم دو در کشور - مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی پوم دو در کشور - مهدیه نیک جو خردسال ترین تکواندو کار دارای کمربند مشکی پوم دو در کشور
مهدیه نیک جو فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران - مهدیه نیک جو فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران - مهدیه نیک جو فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران - مهدیه نیک جو فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران