دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88958585 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار

آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار

آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف گنجينه دوستان شماره ثبت ۴۱۲۶ بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) راس ساعت ۱۵ روز پنج شنبه مورخ که در محل دفتر تعاونی گنجینه دوستان واقع در میدان امام حسین (ع) خیابان خواجه نصیرالدین طوسی پلاک ۲۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند توجه در صورتی که هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غير عضو تنها یک رای خواهد بود. لازم به ذکر است تایید نماینده تام الاختیار با آقای نصرتی بازرس تعاونی و آقای جهانگیر و فریدون بیگ وردی عضو هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد ضمنا یاد آوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء (نصف+۱) رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر نافذ و معتبر خواهد بود. دستور جلسه ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان ۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال منتهی به و بودجه سال جاری ۱۳۹۹ ۳- اتخاذ تصميم و تایید فروش ملک تعاونی ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار ۵ - ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه ۶- طرح و تصویب حقوق و مزایای مدیر عامل ۷ - طرح و تصویب حق حضور در جلسات هیات مدیره ۸ - طرح و تصویب پاداش اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان ۹ - تعیین خط مشی آینده تعاونی داوطلبان تصدی سمت های بازرسی به موجب ماده ۹ دستور العمل موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و از ساعت ۱۰ الى ۱۲ تحویل دفتر تعاونی به آدرس مذکور نمایند محمد على ذوقی مفرد رئیس هیات مدیره تعاونی آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - سفارش آگهی مجمع عمومی در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی مجمع در روزنامه ابتکار چاپ آگهی در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی در روزنامه ابتکار - سفارش چاپ آگهی به روزنامه ابتکار - تلفن پذیرش آگهی روزنامه ابتکار - دفتر قبول چاپ آگهی و فراخوان در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار - پذیرش آگهی و پذیرش اطلاعیه روزنامه ابتکار - تلفن قبول آگهی و اطلاعیه و فراخوان برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار - تلفن چاپ آگهی مجامع در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه ابتکار - تلفن قبول چاپ آگهی پذیره نویسی در روزنامه ابتکار - تلفن پذیرش چاپ آگهی مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار - چاپ آگهی افزایش و کاهش سرمایه شرکت ها در روزنامه ابتکار - دفتر سفارش و چاپ آگهی در روزنامه ابتکار - تلفن دفتر پذیرش آگهی و اطلاعیه و فراخوان جهت چاپ در روزنامه ابتکار - آگهی های چاپ شده مجامع عمومی در روزنامه ابتکار - دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه ابتکار - پذیرش سفارش آگهی روزنامه ابتکار - قبول آگهی مناقصه و مزایده برای چاپ در روزنامه ابتکار

لینک کلیدی :
آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار  تلفن پذیرش آگهی روزنامه ابتکار   پذیرش چاپ آگهی در روزنامه ابتکار  دفتر سفارش و چاپ آگهی در روزنامه ابتکار  قبول آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه ابتکار
کلمات کلیدی :
آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول بطور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف گنجينه دوستان شماره ثبت ۴۱۲۶ بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) راس ساعت ۱۵ روز پنج شنبه مورخ که در محل دفتر تعاونی گنجینه دوستان واقع در میدان امام حسین (ع) خیابان خواجه نصیرالدین طوسی پلاک ۲۹ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند توجه در صورتی که هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غير عضو تنها یک رای خواهد بود. لازم به ذکر است تایید نماینده تام الاختیار با آقای نصرتی بازرس تعاونی و آقای جهانگیر و فریدون بیگ وردی عضو هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد ضمنا یاد آوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء (نصف+۱) رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر نافذ و معتبر خواهد بود. دستور جلسه ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان ۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال منتهی به و بودجه سال جاری ۱۳۹۹ ۳- اتخاذ تصميم و تایید فروش ملک تعاونی ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار ۵ - ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه ۶- طرح و تصویب حقوق و مزایای مدیر عامل ۷ - طرح و تصویب حق حضور در جلسات هیات مدیره ۸ - طرح و تصویب پاداش اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان ۹ - تعیین خط مشی آینده تعاونی داوطلبان تصدی سمت های بازرسی به موجب ماده ۹ دستور العمل موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و از ساعت ۱۰ الى ۱۲ تحویل دفتر تعاونی به آدرس مذکور نمایند محمد على ذوقی مفرد رئیس هیات مدیره تعاونی سفارش آگهی مجمع عمومی در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی مجمع در روزنامه ابتکار چاپ آگهی در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی در روزنامه ابتکار سفارش چاپ آگهی به روزنامه ابتکار تلفن پذیرش آگهی روزنامه ابتکار دفتر قبول چاپ آگهی و فراخوان در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار پذیرش آگهی و پذیرش اطلاعیه روزنامه ابتکار تلفن قبول آگهی و اطلاعیه و فراخوان برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار تلفن چاپ آگهی مجامع در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه ابتکار تلفن قبول چاپ آگهی پذیره نویسی در روزنامه ابتکار تلفن پذیرش چاپ آگهی مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار چاپ آگهی افزایش و کاهش سرمایه شرکت ها در روزنامه ابتکار دفتر سفارش و چاپ آگهی در روزنامه ابتکار تلفن دفتر پذیرش آگهی و اطلاعیه و فراخوان جهت چاپ در روزنامه ابتکار آگهی های چاپ شده مجامع عمومی در روزنامه ابتکار

چاپ آگهی روزنامه ابتکار

آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه باغ رز
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88958585 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - آگهی مجمع عمومی عادی تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها