دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88958585 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا

آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا

آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تهران هدهد شرق سهامی خاص به شماره ثبت به شناسه ملی بدینوسیله از کلیه سهامداران با نمایندگان شرکت تهران هدهد شرق سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ساعت ۹ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ساعت ۱۰ به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، محله جمالزاده ، خیابان فرصت شیرازی، خیابان جمالزاده شمالی، پلاک ۲۲، طبقه همکف، کدپستی  تشکیل می شود حضور بهم رسانند دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ساعت ۹ انقل و انتقال سهام (قهری) ۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ساعت۱۰ انتخاب مدیران و تعیین سمت هیات مدیره ۲-تعیین وضعیت حق امضا انتخاب بازرسین ع-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد هیات مدیره آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا - آگهی مجمع عمومی در روزنامه آسیا - چاپ آگهی های مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار آسیا - دفتر قبول چاپ آگهی روزنامه آسیا - سفارش چاپ مجامع عمومی در روزنامه آسیا - پذیرش آگهی مجمع جهت چاپ در روزنامه آسیا - قبول چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه آسیا - تلفن سفارش چاپ آگهی روزنامه آسیا - تلفن دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه آسیا - دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه آسیا - پذیرش شبانه روزی آگهی مناقصه و مزایده برای چاپ در روزنامه آسیا - تلفن خدمات آگهی روزنامه آسیا - سفارش آگهی مجامع عمومی در روزنامه آسیا - قبول آگهی و اطلاعیه برای چاپ در روزنامه آسیا

لینک کلیدی :
آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا  پذیرش آگهی مجمع جهت چاپ در روزنامه آسیا  تلفن دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه آسیا  سفارش چاپ مجامع عمومی در روزنامه آسیا
کلمات کلیدی :
آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تهران هدهد شرق سهامی خاص به شماره ثبت به شناسه ملی بدینوسیله از کلیه سهامداران با نمایندگان شرکت تهران هدهد شرق سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ساعت ۹ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ساعت ۱۰ به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، محله جمالزاده ، خیابان فرصت شیرازی، خیابان جمالزاده شمالی، پلاک ۲۲، طبقه همکف، کدپستی تشکیل می شود حضور بهم رسانند دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ساعت ۹ انقل و انتقال سهام (قهری) ۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ساعت۱۰ انتخاب مدیران و تعیین سمت هیات مدیره ۲-تعیین وضعیت حق امضا انتخاب بازرسین ع-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد هیات مدیره آگهی مجمع عمومی در روزنامه آسیا چاپ آگهی های مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار آسیا دفتر قبول چاپ آگهی روزنامه آسیا سفارش چاپ مجامع عمومی در روزنامه آسیا پذیرش آگهی مجمع جهت چاپ در روزنامه آسیا قبول چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه آسیا تلفن سفارش چاپ آگهی روزنامه آسیا تلفن دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه آسیا دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه آسیا پذیرش شبانه روزی آگهی مناقصه و مزایده برای چاپ در روزنامه آسیا تلفن خدمات آگهی روزنامه آسیا سفارش آگهی مجامع عمومی در روزنامه آسیا قبول آگهی و اطلاعیه برای چاپ در روزنامه آسیا

چاپ آگهی روزنامه آسیا

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88958585 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا - آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا - آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا - آگهی مجمع شرکت تهران هدهد شرق چاپ شده در روزنامه آسیا
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها