دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی های روزنامه کاروکارگر    88958585 -021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
آگهی های روزنامه اطلاعات
آگهی های روزنامه ابرار
آگهی های روزنامه همشهری
آگهی روزنامه دنیای اقتصاد
آگهی های روزنامه کاروکارگر
آگهی های روزنامه شرق
آگهی های روزنامه ایران
آگهی های روزنامه جام جم
آگهی های روزنامه خراسان
آگهی روزنامه خبر ورزشی
آگهی های مجله ماهان
آگهی های پیک برتر
آگهی مجله آشپزی خانواده سبز
آگهی های مجله خانواده سبز
آگهی های مجله سیب سبز
آگهی های مجله ایده آل
آگهی های مجله راز
آگهی های مجله راه زندگی
آگهی های مجله روزهای زندگی
آگهی های مجله موفقیت
آگهی های مجله آرامش
آگهی های مجله زیبایی
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی های روزنامه کاروکارگر

دفتر پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر

دفتر چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه کاروکارگر

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه کاروکارگر

آگهی های روزنامه کاروکارگر

آگهی نیازمندی های روزنامه کاروکارگر

آگهی نیازمندیهای روزنامه کاروکارگر

نیازمندی های روزنامه کاروکارگر

نیازمندیهای روزنامه کاروکارگر

راهنمای روزنامه کاروکارگر

نیازمندی های راهنمای کاروکارگر

نیازمندیهای راهنمای کاروکارگر

آگهی نیازمندی های کاروکارگر

آگهی های نیازمندی های کاروکارگر

آگهی نیازمندی کاروکارگر

آگهی صفحه اصلی روزنامه کاروکارگر

پذیرش آگهی داخلی روزنامه کاروکارگر

آگهی داخلی روزنامه کاروکارگر

آگهی مجلات کاروکارگر

آگهی مجلات روزنامه کاروکارگر

پذیرش آگهی مجلات روزنامه کاروکارگر

چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

طراحی آگهی روزنامه کاروکارگر

قبول آگهی نیازمندی های کاروکارگر

قبول آگهی روزنامه کاروکارگر

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی روزنامه ایران چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه کاروکارگر

پدیرش آگهی ویژه نامه کاروکارگر

روزنامه کاروکارگر

آگهی روزنامه کاروکارگر

آگهی ویژه روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی روزنامه کاروکارگر

تعرفه روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه کاروکارگر

تعرفه چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه کاروکارگر

تعرفه آگهی روزنامه کاروکارگر

قیمت آگهی روزنامه کاروکارگر

قیمت آگهی نیازمندی های کاروکارگر

روزنامه کاروکارگر تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر

نمونه آگهی های روزنامه کاروکارگر اقتصادی

آگهی فراخوان سازمان صنعت معدن و تجارت
شماره 1
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
شماره 2
آگهی تعیین حریم رودخانه
شماره 3
آگهی مناقصه پتروگوهر فراساحل کیش
شماره 4
آگهی مزایده اداره ورزش و جوانان
شماره 5
مجمع شرکت تعاونی کارکنان خبرگزاری
شماره 6
آگهی شرکت کشاورزی آیش سبز گستر خزر
شماره 7
آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی
شماره 8
آگهی انجمن صنفی آموزشگاه های طلا
شماره 9
آگهی تغییر نشانی انجمن سنگبرها
شماره 10
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شماره 11
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
شماره 12
آگهی مجمع انجمن تهیه کنندگان سینما
شماره 13
مجمع عمومی شرکت آیش سبز گستر خزر
شماره 14
آگهی فراخوان در روزنامه کاروکارگر
شماره 15
آگهی مجمع عمومی در روزنامه کاروکارگر
شماره 16
شرکت در حال تصفیه در روزنامه کار و کارگر
شماره 17
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت
شماره 18
مجمع انجمن صنفی در روزنامه کار و کارگر
شماره 19
مجمع انجمن صنفی در روزنامه کار و کارگر
شماره 20
نمونه آگهی مجمع در روزنامه کار و کارگر
شماره 21
آگهی مجمع شرکت ساختمانی در روزنامه
شماره 22
آگهی مجمع فوق العاده انجمن در روزنامه
شماره 23
آگهی مجمع عمومی شرکت گروه پزشکی
شماره 24
آگهی انتخابات انجمن پیمانکاران در روزنامه
شماره 25
آگهی مجمع عادی نوبت اول در روزنامه
شماره 26
نمونه آگهی مجمع عمومی انجمن
شماره 27
اطلاعیه تاسیس انجمن در روزنامه کار و کارگر
شماره 28
آگهی مجمع شرکت سهامی خاص
شماره 29
اطلاعیه پذیرش عضو چاپ شده در روزنامه
شماره 30
آگهی مجمع شرکت تعاونی مصرف کارگران
شماره 31
آگهی تغییرات در روزنامه کار و کارگر
شماره 32
آگهی تشکیل مجمع عمومی در روزنامه
شماره 33
اطلاعیه پذیرش عضو کانون در روزنامه
شماره 34
آگهی فراخوان عمومی تولیدکنندگان در روزنامه
شماره 35
آگهی مجمع عمومی تعاونی مصرف کارگران
شماره 36
آگهی تعاونی مصرف در روزنامه کاروکارگر
شماره 37
آگهی برگزاری مجمع فوق العاده و عادی
شماره 38
آگهی دعوت به مجمع شرکت تعاونی مسکن
شماره 39
آگهی دعوت به مجمع شرکت در روزنامه
شماره 40
آگهی چاپ شده نوبت دوم مجمع شرکت
شماره 41
آگهی چاپ شده دعوت به مجمع نوبت اول
شماره 42
آگهی مجمع شرکت پیشگامان به شم آرا
شماره 43
آگهی مجمع نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن
شماره 44
آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش
شماره 45
آگهی نوبت سوم مجمع شرکت تعاونی مسکن
شماره 46
آگهی مجمع شرکت حمل و نقل باربری
شماره 47
آگهی مزایده زمین در حسن آباد فشافویه
شماره 48
آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش
شماره 49
آگهی حق تقدم شرکت خدماتی شهرک صنعتی
شماره 50
صفحه اول آگهی ها صفحه دوم آگهی ها صفحه سوم آگهی ها
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه کاروکارگر
سفارش آگهی روزنامه کاروکارگر  88958585 (021)
آموزشگاه و آرایشگاه باغ رز
کلیک کنید
آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه کاروکارگر
سفارش آگهی روزنامه کاروکارگر  88958585 (021)
کلمات کلیدی :

آگهی فراخوان سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی تهران آگهی

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت نصیر ماشین به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی نصیر ماشین سهامی عام مورخ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار

آگهی تعیین حریم بستر و حریم رودخانه اداره امور آب تهران دماوند شرکت آب منطقه ای تهران آگهی تعیین حریم بستر و حریم رودخانه اداره امور آب تهران دماوند شرکت آب منطقه ای تهران

شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش فعال در بخش حفاری در دریا در نظر دارد امور شناوری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید

آگهی مزایده اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس در اجرای قانون ماده 5 الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت شرکاء شرکت کشاورزی آیش سبز گستر خزر آگهی دعوت شرکاء جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تولیدی و توزیعی کود و مکمل های کشاورزی آیش سبز گستر خزر

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیات وزیران و مدارک ارسالی از انجمن

آگهی انجمن صنفی آموزشگاه های طلاو جواهر بدینوسیله از کلیه اعضای صنفی آموزشگاه داران آزاد طلا و جواهر دعوت به عمل می آید که در روز دوشنبه تاریخ 25 دی ماه ساعت 11 جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی تغییر نشانی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبرهای ایران به موجب صورتجلسه مورخ هیات مدیره و سایر مدارک ارسالی نشانی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبرهای ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز به شماره ثبت و شناسه ملی بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز

آگهی مجمع عادی انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن فوق دعوت می شود که در روز یکشنبه مورخ ساعت در محل خانه سینما شماره یک واقع در خیابان بهار جنوبی حضور بهم رسانند

مجمع عمومی شرکت آیش سبز گستر خزر با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ به علت عدم حضور و به حد نصاب نرسیدن شرکاء جلسه تشکیل نگردید

شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار در نظر دارد به منظور توسعه فعالیتهای عمرانی و ایجاد درآمدهای پایدار نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای توانمند و دارای سابقه در حوزه های ذیل اقدام نماید

آگهی مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه کاروکارگر بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن با دستور جلسه به شرح ذیل در تاریخ از ساعت در محل انجمن

آگهی دعوت شرکت در حال تصفیه در روزنامه کار و کارگر آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه و عمران هاتل سازه سهامی خاص در حال تصفیه نوبت اول در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت توسعه و عمران هاتل سازه سهامی خاص

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در روزنامه کار و کارگر در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت توسعه و عمران هاتل سازه که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور به شماره مورخ ثبت گردیده دعوت به عمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه

آگهی مجمع عمومی انجمن صنفی در روزنامه کار و کارگر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های مراقبت زیبایی بانوان جنوب غرب تهران اولین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور مورخ راس ساعت 11 در محل

آگهی مجمع انجمن صنفی در روزنامه کار و کارگر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان خوی بدینوسیله از کارگران ساختمانی عضو انجمن دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نمونه آگهی مجمع در روزنامه کار و کارگر دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنعت عایق شرق مشهد اردهال جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ ساعت 11 صبح در محل اصلی شرکت واقع در دلیجان بلوار علامه دلیجانی

آگهی مجمع شرکت ساختمانی در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت سهامدارن شرکت ساختمانی تاسیساتی صنعت سوله کرمان سهامی خاص جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی مجمع فوق العاده انجمن در روزنامه کاروکارگر بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت 14 لغایت 16 روز دو شنبه در محل انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

آگهی مجمع عمومی شرکت گروه پزشکی در روزنامه کاروکارگر بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه در نشانی تهران تشکیل می گردد

آگهی انتخابات انجمن پیمانکاران در روزنامه کاروکارگر انتخابات انجمن پیمانکاران استان البرز با توجه به اینکه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی استان البرز قصد دارد جهت انتخابات هیات مدیره و بازرسان جلسه

آگهی مجمع عادی نوبت اول در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت حرفه و فن نوین بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت حرفه و فن نوین دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی نوبت اول که در راس ساعت 10 صبح سه شنبه

نمونه آگهی مجمع عمومی انجمن در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1398 انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران دعوت می شود جهت شرکت در جلسه

اطلاعیه تاسیس انجمن در روزنامه کار و کارگر اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی موسسات مهارت آموزی استان تهران به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 3/8/89 هیئت وزیران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد کلیه

آگهی مجمع شرکت سهامی خاص در روزنامه کار و کارگر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت روش اندیش آریا سهامی خاص از کلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که ساعت 9 صبح روز شنبه

اطلاعیه پذیرش عضو چاپ شده در روزنامه کار و کارگر اطلاعیه پذیرش عضو انجمن صنفی کارفرمایی تانکرداران حمل فراورده های نفتی استان بوشهر به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد

آگهی مجمع شرکت تعاونی مصرف کارگران در روزنامه کاروکارگر مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان آراد راس ساعت روز سه شنبه در محل سالن غذاخوری کارکنان بیمارستان آراد برگزار می گردد بدینوسیله

آگهی تغییرات در روزنامه کار و کارگر آگهی تغییرات شرکت متحد سیر بوستان به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و نامه شماره مورخ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ

آگهی تشکیل مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی دعوت سهامداران شرکت ساختمانی تاسیساتی صنعت سوله کرمان سهامی خاص جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود

اطلاعیه پذیرش عضو کانون در روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر اطلاعیه پذیرش عضو کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان آذربایجان غربی به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران کانون با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد

آگهی فراخوان عمومی تولیدکنندگان در روزنامه کار و کارگر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه پوشاک سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران - آگهی فراخوان عمومی شناسایی تولیدکنندگان نخ مورد استفاده منسوجات جهت سنجش توان تولید داخلی

آگهی مجمع عمومی تعاونی مصرف کارگران در روزنامه کار و کارگر آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان آراد مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان آراد

آگهی مجمع تعاونی مصرف کارگران بیمارستان در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان آراد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارگران

آگهی برگزاری مجمع فوق العاده و عادی در روزنامه کاروکارگر آگهی برگزاری مجمع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی تهیه کنندگان سینمای مستند استان تهران بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت می شود که در روز یکشنبه

آگهی دعوت به مجمع شرکت تعاونی مسکن در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحد بازدید آلات ناقله راه آهن تهران بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع شرکت چاپ شده در روزنامه کاروکارگر دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعت عایق شرق مشهد اردهال جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ساعت 11 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت با دستور جلسه ذیل تشکیل

آگهی چاپ شده نوبت دوم مجمع شرکت تعاونی در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحد بازدید آلات ناقله راه آهن تهران بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی

آگهی چاپ شده دعوت به مجمع نوبت اول در روزنامه کار و کارگر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد سهامی عام از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی

آگهی چاپ شده مجمع شرکت پیشگامان به شم آرا در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده شرکت پیشگامان به شم آرا سهامی خاص طبق تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان به شم آرا

آگهی چاپ شده مجمع نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحد بازدید آلات ناقله راه آهن تهران بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی

آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش چاپ شده در روزنامه کاروکارگر آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه در نظر دارد برخی از فضاهای مازاد تجاری خود را در قالب مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند

آگهی نوبت سوم مجمع شرکت تعاونی مسکن در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحد بازدید آلات ناقله راه آهن تهران بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی

آگهی مجمع شرکت حمل و نقل باربری چاپ شده در روزنامه کاروکارگر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل باربری جاده رانان ساری به اطلاع سهامداران محترم می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در روز جمعه مورخ

آگهی مزایده زمین در حسن آباد فشافویه چاپ شده در روزنامه کاروکارگر آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه در نظر دارد یک قطعه زمین زراعی به مساحت 10 هکتار واقع در حسن آباد فشافویه روبروی پلیس راه حسن آباد را در قالب مزایده به اشخاص

آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش فشافویه چاپ شده در روزنامه کاروکارگر آگهی مزایده اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه در نظر دارد طرح مدارس خرید خدمات آموزشی را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان

آگهی حق تقدم شرکت خدماتی شهرک صنعتی در روزنامه کاروکارگر آگهی استفاده از حق تقدم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بابلسر به اطلاع کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی بابلسر می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تفویض

www.noandish-ad.com
آگهی های چاپ شده در روزنامه کاروکارگر - آگهی های چاپ شده در روزنامه کاروکارگر - آگهی های چاپ شده در روزنامه کاروکارگر - آگهی های چاپ شده در روزنامه کاروکارگر - آگهی های چاپ شده در روزنامه کاروکارگر
آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر - آگهی های روزنامه کاروکارگر