دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی های روزنامه آفتاب یزد   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی های روزنامه آفتاب یزد

دفتر پذیرش آگهی روزنامه آفتاب یزد

دفتر چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه آفتاب یزد

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه آفتاب یزد

آگهی های روزنامه آفتاب یزد

آگهی نیازمندی های روزنامه آفتاب یزد

آگهی نیازمندیهای روزنامه آفتاب یزد

نیازمندی های روزنامه آفتاب یزد

نیازمندیهای روزنامه آفتاب یزد

راهنمای روزنامه آفتاب یزد

نیازمندی های راهنمای آفتاب یزد

نیازمندیهای راهنمای آفتاب یزد

آگهی نیازمندی های آفتاب یزد

آگهی های نیازمندی های آفتاب یزد

آگهی نیازمندی آفتاب یزد

آگهی صفحه اصلی روزنامه آفتاب یزد

پذیرش آگهی داخلی روزنامه آفتاب یزد

آگهی داخلی روزنامه آفتاب یزد

آگهی مجلات آفتاب یزد

آگهی مجلات روزنامه آفتاب یزد

پذیرش آگهی مجلات روزنامه آفتاب یزد

چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

طراحی آگهی روزنامه آفتاب یزد

قبول آگهی نیازمندی های آفتاب یزد

قبول آگهی روزنامه آفتاب یزد

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی برگزاری مجمع چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد

آگهی روزنامه همشهری چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه آفتاب یزد

آگهی مناقصه دهیاری در روزنامه آفتاب یزد

پدیرش آگهی ویژه نامه آفتاب یزد

6 و 7 روزنامه آفتاب یزد

آگهی 6و 7 روزنامه آفتاب یزد

آگهی ویژه روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی روزنامه آفتاب یزد

تعرفه روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه آفتاب یزد

تعرفه چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی مجمع شرکت تعاونی مصرف در روزنامه آفتاب یزد

آگهی تجدید انتخابات چاپ شده در روزنامه آفتاب یزد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در روزنامه آفتاب یزد

تعرفه آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی ابطال قرارداد در روزنامه آفتاب یزد

آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد

قیمت آگهی روزنامه آفتاب یزد

قیمت آگهی نیازمندی های آفتاب یزد

نمونه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روزنامه آفتاب

آفتاب یزد سیاسی تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد ورزشی

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد سیاسی

نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد اقتصادی

تلفن دفتر قبول آگهی روزنامه آفتاب یزد

چاپ آگهی تلفنی در روزنامه آفتاب یزد

سفارش آگهی روزنامه آفتاب یزد

آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد

آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد

آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ابو ویند سراب - در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ابو وبند سراب در حال تصفیه که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی منتشر گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران مرزداران خیابان نیلوفر مراجعه نمایند این آگهی مستند به ماده 225 قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد و پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود - شیدا پزشکی نراقی مدیر تصفیه شرکت ابو ویند سراب - آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد - چاپ آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد - پذیرش چاپ آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد

لینک کلیدی :
آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد  شرکت ابو ویند سراب  چاپ آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد  پذیرش چاپ آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد
کلمات کلیدی :
آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ابو ویند سراب در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت ابو وبند سراب در حال تصفیه که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی منتشر گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران مرزداران خیابان نیلوفر مراجعه نمایند این آگهی مستند به ماده 225 قانون تجارت 3 نوبت در روزنامه رسمی و 3 نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد هر یک به فاصله یک ماه منتشر می گردد و پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود شیدا پزشکی نراقی مدیر تصفیه شرکت ابو ویند سراب آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد چاپ آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد پذیرش چاپ آگهی تصفیه در روزنامه آفتاب یزد

چاپ آگهی روزنامه آفتاب یزد

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
سپنتا احمدی منتخب مسابقات یو سی مس
سپنتا احمدی منتخب مسابقات
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
تدریس خصوصی ریاضی علی عرب
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه آفتاب یزد
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه آفتاب یزد
سفارش آگهی روزنامه آفتاب یزد  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد - آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد - آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد - آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد - آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد - آگهی تصفیه شرکت در روزنامه آفتاب یزد
آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد - آگهی های روزنامه آفتاب یزد