دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده

آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده

آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده

اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه در نظر دارد دو قطعه زمین واقع در شهرستان کلاردشت استان مازندران روستای اسپند کلا دارای کاربری زراعی داخل بافت روستایی - یک قطعه واقع در حد جنوبی خیابان سرو دارای حدود اربعه به مساحت متر مربع بدون عقب نشینی در وضع موجود و قطعه دیگر واقع در حد شمالی کوچه منشعب از خیابان بهارستان دارای حدود اربعه به مساحت متر مربع بدون عقب نشینی در وضع موجود را از طریق مزایده عمومی به بالاترین قیمت از نرخ پایه کارشناسی به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید به محل وقوع ملک مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایند - موارد قابل توجه - کلیه هزینه های جانبی مزایده و کارشناسی نقل و انتقال سند و مالیات نقل و انتقال و دیگر هزینه های تبعی بر عهده برنده مزایده خواهد بود - سپرده شرکت در مزایده یک درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی می باشد که شرکت کنندگان می بایستی به حساب بانک کشاورزی به نام اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه واریز و به همراه پیشنهاد قیمت تحویل اتحادیه عشایری و یا به آدرس اتحادیه استان کرمانشاه از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند - متقاضیان محترم می بایست از تاریخ لغایت با مراجعه حضوری در روزها و ساعات اداری نسبت به دریافت مدارک مربوط به مزایده اقدام و یا برای دریافت مدارک مذکور با شماره تماس تا هماهنگی لازم به عمل آید - پیشنهادات قیمت می بایستی در پاکت دربسته تا تاریخ تحوبل امور اداری اتحادیه یا به آدرس اتحادیه ارسال گردد - چاپ آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - پذیرش چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده - سفارش چاپ آگهی روزنامه مناقصه مزایده

لینک کلیدی :
آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده  اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه  پذیرش چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده  سفارش چاپ آگهی روزنامه مناقصه مزایده  آگهی روزنامه مناقصه مزایده
کلمات کلیدی :
آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه در نظر دارد دو قطعه زمین واقع در شهرستان کلاردشت استان مازندران روستای اسپند کلا دارای کاربری زراعی داخل بافت روستایی یک قطعه واقع در حد جنوبی خیابان سرو دارای حدود اربعه به مساحت متر مربع بدون عقب نشینی در وضع موجود و قطعه دیگر واقع در حد شمالی کوچه منشعب از خیابان بهارستان دارای حدود اربعه به مساحت متر مربع بدون عقب نشینی در وضع موجود را از طریق مزایده عمومی به بالاترین قیمت از نرخ پایه کارشناسی به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید به محل وقوع ملک مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایند موارد قابل توجه - کلیه هزینه های جانبی مزایده و کارشناسی نقل و انتقال سند و مالیات نقل و انتقال و دیگر هزینه های تبعی بر عهده برنده مزایده خواهد بود سپرده شرکت در مزایده یک درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی می باشد که شرکت کنندگان می بایستی به حساب بانک کشاورزی به نام اتحادیه تعاونی های عشایری استان کرمانشاه واریز و به همراه پیشنهاد قیمت تحویل اتحادیه عشایری و یا به آدرس اتحادیه استان کرمانشاه از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند متقاضیان محترم می بایست از تاریخ لغایت با مراجعه حضوری در روزها و ساعات اداری نسبت به دریافت مدارک مربوط به مزایده اقدام و یا برای دریافت مدارک مذکور با شماره تماس تا هماهنگی لازم به عمل آید پیشنهادات قیمت می بایستی در پاکت دربسته تا تاریخ تحوبل امور اداری اتحادیه یا به آدرس اتحادیه ارسال گردد چاپ آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده پذیرش چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده سفارش چاپ آگهی روزنامه مناقصه مزایده

چاپ آگهی روزنامه مناقصه مزایده

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده - آگهی مزایده در روزنامه مناقصه مزایده
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها