دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار

آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار

آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار

آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت تجارتی و ساختمانی ایران تومل - بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ به مبلغ منقسم به سهم با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران یا از محل نقدی و یا از هر دو محل افزایش یابد لذا هیات مدیره در اجرای مقررات مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می نماید از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به هر سهم نیم سهم به شرکت مراجعه و موافقت خود را در مهلت مذکور با تبدیل مطالبات خود به افزایش سرمایه اعلام دارند و در مورد آورده نقدی مبلغ واریزی را به حساب شماره شرکت نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی واریز و فیش مربوطه را به دفتر مرکزی شرکت تسلیم نمایند - بدیهی است هیات مدیره پس از انقضاء مهلت مقرر در مورد کسانی که از حق تقدم خود استفاده ننموده اند سهام باقیمانده را طبق مجوز مجمع به هر شخص حقیقی یا حقوقی واگذار خواهد نمود - هیات مدیره شرکت - آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار - چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار - سفارش آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار

لینک کلیدی :
آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار  شرکت تجارتی و ساختمانی ایران تومل  چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار  سفارش آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار  پذیرش چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار
کلمات کلیدی :
آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت تجارتی و ساختمانی ایران تومل بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ به مبلغ منقسم به سهم با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران یا از محل نقدی و یا از هر دو محل افزایش یابد لذا هیات مدیره در اجرای مقررات مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می نماید از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به هر سهم نیم سهم به شرکت مراجعه و موافقت خود را در مهلت مذکور با تبدیل مطالبات خود به افزایش سرمایه اعلام دارند و در مورد آورده نقدی مبلغ واریزی را به حساب شماره شرکت نزد بانک رفاه شعبه دکتر حسابی واریز و فیش مربوطه را به دفتر مرکزی شرکت تسلیم نمایند بدیهی است هیات مدیره پس از انقضاء مهلت مقرر در مورد کسانی که از حق تقدم خود استفاده ننموده اند سهام باقیمانده را طبق مجوز مجمع به هر شخص حقیقی یا حقوقی واگذار خواهد نمود هیات مدیره شرکت آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار سفارش آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه ابتکار

چاپ آگهی روزنامه ابتکار

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار - آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار - آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار - آگهی رعایت حق تقدم در افزایش سرمایه در روزنامه ابتکار
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها