دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان

آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان

آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان

آگهی حق تقدم شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص به اطلاع کلیه سهامداران شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 323417 می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1398 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 510.000.000.000 ریال به مبلغ 2.040.000.000.000 ریال منقسم به 2.040.000.000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق (مطالبات و آورده نقدی) افزایش یابد، از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ¬60¬ روز از حق تقدم متعلقه خود به ازای هر سهم 3 سهم حق تقدم استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 1-899799-40-801 شرکت نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی واریز و فرم تکمیل شده حق تقدم به همراه فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ارمغان، پلاک 57 کدپستی 1967834753 تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار کند یا سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد - هيات مديره - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - چاپ آگهی در روزنامه آرمان - پذیرش چاپ آگهی در روزنامه آرمان

لینک کلیدی :
آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان  شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین  چاپ آگهی در روزنامه آرمان  پذیرش چاپ آگهی در روزنامه آرمان
کلمات کلیدی :
آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان آگهی حق تقدم شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص به اطلاع کلیه سهامداران شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص ثبت شده به شماره 323417 می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1398 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 510.000.000.000 ریال به مبلغ 2.040.000.000.000 ریال منقسم به 2.040.000.000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق (مطالبات و آورده نقدی) افزایش یابد، از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ¬60¬ روز از حق تقدم متعلقه خود به ازای هر سهم 3 سهم حق تقدم استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 1-899799-40-801 شرکت نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی واریز و فرم تکمیل شده حق تقدم به همراه فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ارمغان، پلاک 57 کدپستی 1967834753 تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار کند یا سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد هيات مديره آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - چاپ آگهی در روزنامه آرمان - پذیرش چاپ آگهی در روزنامه آرمان

چاپ آگهی روزنامه آرمان

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان - آگهی چاپ شده در روزنامه آرمان
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها