دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه جمهوری

آگهی های روزنامه جمهوری   88804997 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی روزنامه جمهوری

آگهی های روزنامه جمهوری

دفتر پذیرش آگهی روزنامه جمهوری

دفتر چاپ آگهی روزنامه جمهوری

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه جمهوری

نمونه آگهی های روزنامه جمهوری

نمونه آگهی های تبلیغاتی روزنامه جمهوری

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های روزنامه جمهوری

آگهی های روزنامه جمهوری

آگهی نیازمندی های روزنامه جمهوری

آگهی نیازمندیهای روزنامه جمهوری

نیازمندی های روزنامه جمهوری

نیازمندیهای روزنامه جمهوری

راهنمای روزنامه جمهوری

نیازمندی های راهنمای جمهوری

نیازمندیهای راهنمای جمهوری

آگهی نیازمندی های جمهوری

آگهی های نیازمندی های جمهوری

آگهی نیازمندی جمهوری

آگهی صفحه اصلی روزنامه جمهوری

پذیرش آگهی داخلی روزنامه جمهوری

آگهی داخلی روزنامه جمهوری

آگهی مجلات جمهوری

آگهی مجلات روزنامه جمهوری

پذیرش آگهی مجلات روزنامه جمهوری

چاپ آگهی روزنامه جمهوری

طراحی آگهی روزنامه جمهوری

قبول آگهی نیازمندی های جمهوری

قبول آگهی روزنامه جمهوری

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه جمهوری

آگهی روزنامه همشهری چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه جمهوری

پدیرش آگهی ویژه نامه جمهوری

روزنامه جمهوری

نمونه آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در روزنامه جمهوری

آگهی  روزنامه جمهوری

آگهی ویژه روزنامه جمهوری

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای روزنامه جمهوری

نمونه آگهی روزنامه جمهوری

تعرفه روزنامه جمهوری

نمونه آگهی های چاپ شده روزنامه جمهوری

تعرفه چاپ آگهی روزنامه جمهوری

تعرفه پذیرش آگهی روزنامه جمهوری

آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه در روزنامه جمهوری

تعرفه آگهی روزنامه جمهوری

قیمت آگهی روزنامه جمهوری

قیمت آگهی نیازمندی های جمهوری

جمهوری سیاسی تهران ایران

پذیرش و چاپ آگهی روزنامه جمهوری

نمونه آگهی های روزنامه جمهوری ورزشی

آگهی مزایده در روزنامه جمهوری

نمونه آگهی های روزنامه جمهوری سیاسی

نمونه آگهی های روزنامه جمهوری اقتصادی

تلفن دفتر قبول آگهی روزنامه جمهوری

چاپ آگهی تلفنی در روزنامه جمهوری

سفارش آگهی روزنامه جمهوری

آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری

آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری

آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری

آگهی مزایده دهیاری روستای زین الدین - دهیاری روستای زین الدین به استناد مجوز شماره 64 از شورای اسلامی روستای زین الدین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی پیشنهادی را به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به فروش برساند - یک قطعه زمین واقع در روستای زین الدین به مشخصات اربعه شمالا به حاشیه خیابان شهید رفیعی جنوبا به ملک کوره حاج ذبیح حسین زاده شرقا به ملک ورثه مرحوم سلیمان حسین زاده و غربا به حاشیه خیابان شهید رفیعی 5 به متراژ تقریبی 1500 متر مربع با قیمت پایه متری دو میلیون و پانصد هزار ریال - مبلغ دریافتی بابت هزینه فروش زمین بوده و هزینه های انشعابات مربوطه و آماده سازی و پروانه ساخت و هزینه آگهی و هزینه های ثبتی دارایی به عهده برنده مزایده خواهد بود - پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد قیمت را با ضمیمه فیش سپرده از ساعت 15 تا 18 همه روزه از مورخه تا تاریخ در پاکت سربسته به دفتر دهیاری تحویل و رسید دریافت نمایند - متقاضیان می تواند همه روزه جهت رویت زمین مذکور در طول مزایده به دهیاری مراجعه و کسب اطلاع نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن همراه دهیار محترم جناب آقای حسین پور تماس بگیرند - دهیاری و شورای اسلامی روستای زین الدین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است - آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری - پذیرش چاپ آگهی مزایده زمین در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری

لینک کلیدی :
آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری  دهیاری روستای زین الدین  پذیرش چاپ آگهی مزایده زمین در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری
کلمات کلیدی :
آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری آگهی مزایده دهیاری روستای زین الدین دهیاری روستای زین الدین به استناد مجوز شماره 64 از شورای اسلامی روستای زین الدین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی پیشنهادی را به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به فروش برساند یک قطعه زمین واقع در روستای زین الدین به مشخصات اربعه شمالا به حاشیه خیابان شهید رفیعی جنوبا به ملک کوره حاج ذبیح حسین زاده شرقا به ملک ورثه مرحوم سلیمان حسین زاده و غربا به حاشیه خیابان شهید رفیعی 5 به متراژ تقریبی 1500 متر مربع با قیمت پایه متری دو میلیون و پانصد هزار ریال مبلغ دریافتی بابت هزینه فروش زمین بوده و هزینه های انشعابات مربوطه و آماده سازی و پروانه ساخت و هزینه آگهی و هزینه های ثبتی دارایی به عهده برنده مزایده خواهد بود پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد قیمت را با ضمیمه فیش سپرده از ساعت 15 تا 18 همه روزه از مورخه تا تاریخ در پاکت سربسته به دفتر دهیاری تحویل و رسید دریافت نمایند متقاضیان می تواند همه روزه جهت رویت زمین مذکور در طول مزایده به دهیاری مراجعه و کسب اطلاع نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن همراه دهیار محترم جناب آقای حسین پور تماس بگیرند دهیاری و شورای اسلامی روستای زین الدین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری پذیرش چاپ آگهی مزایده زمین در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری

چاپ آگهی روزنامه جمهوری

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
دکتر غلامحسن میرزازاده
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
سپنتا احمدی منتخب مسابقات یو سی مس
سپنتا احمدی منتخب مسابقات
کلیک کنید
تدریس خصوصی ریاضی علی عرب
کلیک کنید
لوله بازکنی و خدمات چاه
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه جمهوری
دانلود تعرفه آگهی های روزنامه جمهوری
سفارش آگهی روزنامه جمهوری  88804997 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری - آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری - آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری - آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری - آگهی مزایده دهیاری روستا در روزنامه جمهوری
آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری - آگهی های روزنامه جمهوری